ISO 9001:2015 – Przygotowanie do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością

ISOSzkolenie przeznaczone jest dla osób zaangażowanych w planowanie, wdrażanie i nadzorowanie Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie, zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności skutecznego wdrożenie standardów ISO w firmie. Szkolenie przybliży  istotę wymagań normy ISO 9001:2015, pozwoli na umiejętne planowania i zarządzanie procesami oraz na zaprojektowanie dokumentacji systemowej. 

Ramowy program szkolenia - 60 godzin dydaktycznych

Dofinansowane szkolenia dla pracowników służby zdrowia

zdrowieZapraszamy pracowników służby zdrowia na dedykowane szkolenia. Ofertę kierujemy do lekarzy, pielęgniarek i położnych a także opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych. Proponujemy szeroki wachlarz szkoleń: Wprowadzenie do elektronicznych systemów medycznych, Telemedyczne systemy zdalnej konsultacji, Medical English a także Komunikacja interpersonalna i Radzenie sobie ze stresem. Ponadto oferujemy "szkolenia szyte na miarę" w zależności od Państwa potrzeb.

Wszystkie kursy dla służby zdrowia mogą być sfinansowane w 80% lub nawet w 100% (w zależności od wielkości placówki medycznej) z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Szkolenia i kursy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

KFSCzym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

KFS stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Praca zdalna z Nextcloud

Praca_zdalnaJak zorganizować pracę zdalną w domu? Jakich narzędzi użyć? Jak komunikować się ze współpracownikami? Jak bezpiecznie udostępnić dokumenty z możliwością ich edycji?

Polecamy Państwu Nextcloud - darmowe rozwiązanie Open source. Jakie funkcje posiada to oprogramowanie?

Strony

Subscribe to Szkoła Komputerowa Impuls RSS