Zrealizowane Projekty EFS

Prezentujemy listę projektów szkoleniowych współfinansowanych ze środków UE, które realizowaliśmy jako bezpośredni beneficjent lub jako podwykonawca.

Tytuł projektu Działanie Beneficjent Nazwa szkolenia Data
Projektuję i pracuję! Poddziałanie 1.2.1 PO WER Absolwencji szkół wyższych woj. śl. Kursy AutoCAD i staże 09/2017-03/2019
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ Poddziałanie 1.1.1 Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Gliwicach Pracownik działu kadr i rachuby płac 10/2015-11/2015
Aktywizacja ludzi młodych pozostających bez pracy w mieście Gliwice i Powiecie Gliwickim Poddziałanie 1.1.2 Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Gliwicach Księgowość komputerowa 05/2015
Dobry start w samodzielność Poddziałanie 7.1.2 Podopieczni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach Podstawy obsługi komputera; Obsługa komputera (poziom średniozaawansowany); AutoCAD 10/2014-12/2014
Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy Poddziałanie 1.3.6 Podopieczny Fundacji Aktywnej Rehabilitacji Grafik komputerowy z projektowaniem stron www 07/2014
Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy Poddziałanie 1.3.6 Podopieczny Fundacji Aktywnej Rehabilitacji Organizator obsługi sprzedaży internetowej 07/2014
Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy Poddziałanie 1.3.6 Podopieczni Fundacji Aktywnej Rehabilitacji Telemarketer 04/2014-08/2014
Mam zawód mam pracę w regionie Poddziałanie 9.2 Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w Zabrzu Projektowanie stron internetowych 05/2014-09/2014
Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy Poddziałanie 1.3.6 Podopieczni Fundacji Aktywnej Rehabilitacji Operator wprowadzania danych 04/2014-05/2014
Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy Poddziałanie 1.3.6 Podopieczny Fundacji Aktywnej Rehabilitacji Operator wprowadzania danych 01/2014-02/2014
Odnaleźć siebie Poddziałanie 7.1.1 Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu Excel poziom podstawowy i średniozaawansowany 11/2013-12/2013
Punkt wyjścia Poddziałanie 6.1.3 Osoby bezrobotne skierowane przez PUP w Gliwicach Pracownik administracji biurowej 10/2013-11/2013
Punkt wyjścia Poddziałanie 6.1.3 Osoby bezrobotne skierowane przez PUP w Gliwicach Podstawy obsługi komputera 08/2013-09/2013
Punkt wyjścia Poddziałanie 6.1.3 Osoby bezrobotne skierowane przez PUP w Gliwicach Grafika reklamowa i projektowanie stron www 04/2013-06/2013
Odnaleźć siebie Poddziałanie 7.1.1 Klient Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu Word, Excel, PowerPoint, Internet 10.12.2012 - 21.12.2012
Równe szanse Poddziałanie 6.1.1 Osoby bezrobotne skierowane przez PUP w Gliwicach Grafika komputerowa i projektowanie stron www 04/2012-05/2012
Nowe perspektywy zawodowe osób niepełnosprawnych Działanie 1.3 Podopieczny Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo Grafika komputerowa - poziom podstawowy 11/2011-12/2011
Poszerz swoje możliwości Poddziałanie 7.1.2 Klient Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie Koźlu Grafika komputerowa i tworzenie stron www 09/2011- 11/2011
Odnaleźć siebie Poddziałanie 7.1.1 Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu Word, Excel, PowerPoint, Internet 08/2011-09/2011
Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II Działanie 1.3 Podopieczny Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich Zarządzanie treścią szkoleń e-learningowych na platformie Moodle 04/2011-05/2011
Nowy Start Działanie 8.1 Osoby bezrobotne skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach Zastosowanie komputera w codziennej pracy + komunikacja interpersonalna w relacjach biznesowych 04/2011-05/2011
Nowe szanse Poddziałanie 7.1.1 Klient Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu Pisanie bezwzrokowe 10/2011-11/2011
Kobiety uczą się po czterdziestce Poddziałanie 8.1.1 Szkoła Komputerowa Impuls ECDL Start, ECDL e-Citizen 11/2011-08/2011
Nowe szanse Poddziałanie 7.1.1 Klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu Pisanie bezwzrokowe, Kurs komputerowy ECDL 10/2010-11/2010
Profesjonalni i skuteczni - szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej OPINION Działanie 8.1 Pracownicy Opinion Sp. z o. o. Pisanie bezwzrokowe, Office w pigułce, Excel średniozaawansowany 12/2009-02/2009
Dobry start w samodzielność Poddziałanie 7.1.2 Klient Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach Wielomodułowy kurs komputerowy 11/2009-12/2009
Kreatywny pracownik europejski Poddziałanie 2.1 Szkoła Komputerowa Impuls ICT oraz język angielski na różnych poziomach zaawansowania 03/2005-03/2006