Oferta szkoleń: Warsztaty rozwoju osobistego

Zapisy oraz odpowiedzi na wszelkie pytania - od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 - 15:00 w siedzibie Szkoły Komputerowej IMPULS oraz telefonicznie pod numerami (032)238-24-39 lub (032)238-27-20.

Kod Nazwa Szkolenia Liczba godzin
KI Komunikacja interpersonalna 16
RS Radzenie sobie ze stresem 16
ZC Zarządzanie sobą w czasie 16
PZ Praca w zespole 16
TK Gdzie jest moja krea(k)tywność? Trening kreatywności 16