Szkoła Komputerowa Impuls w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)

BURZ przyjemnością informujemy, że Szkoła Komputerowa Impuls w dniu 10.02.2017r. uzyskała wpis do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Dokonany wpis upoważnia nas do świadczenie usług rozwojowych w postaci szkoleń z możliwością dofinansowania w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF).