Oferta kursów: Dla nauczycieli

Zapisy oraz odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące warsztatów z platformy Moodle przyjmujemy od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 - 16:00 w siedzibie Szkoły Komputerowej IMPULS oraz telefonicznie pod numerami (32)238-24-39 lub (32)238-27-20.
Zapraszamy do kontaktu e-mailowego poprzez: formularz kontaktowy

Kod Nazwa Szkolenia Liczba godzin
ES E-learning w szkole dla Rad Pedagogicznych 4
ZTSe Zarządzanie treścią szkoleń e-learningowych na platformie Moodle 20
EPD Realizacja pomiaru dydaktycznego na platformie e-learningowej Moodle 16
TOL Testowanie on-line na platformie e-learningowej Moodle 8
ADM Administrowanie platformą e-learningową Moodle 8

Oferujemy szkołom usługi instalacji i wdrożenia platformy edukacyjnej Moodle

Instalacja platformy e-learningowej Moodle w najnowszej stabilnej wersji:
cena: zadaj pytanie...
Dodatkowo oferujemy:
Nadzór administratora nad prawidłowym funkcjonowaniem serwera, upgrade’y oprogramowania, instalacja dodatkowych modułów i pluginów Moddle, cotygodniowe kopie bezpieczeństwa zasobów platformy.