E-learning w szkole

Szkolenie dla Rady Pedagogicznej. Kurs doskonalący dla Nauczycieli wszystkich przedmiotów, którzy chcą nauczyć się tworzyć szkolenia on-line oraz publikować materiały dydaktyczne w Internecie. Zakres tematyczny:

  1. wyjaśnia czym jest e-learning i platforma edukacyjna Moodle
  2. przedstawia sposoby wykorzystania platformy przez nauczyciela
  3. przedstawia możliwości wdrożenia platformy w szkole
  4. omawia dobre przykłady szkolnych platform

Korzyści: Poznanie możliwości wykorzystania platformy edukacyjnej jako źródła:

  • innowacyjnej i atrakcyjnej formy pracy z uczniem
  • poznania narzędzi do poprawy efektywności nauczania
  • monitoringu i kontroli nauczania
  • uatrakcyjnienie przekazu informacji
  • rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Cena za szkolenie: od 400 zł Rada Pedagogiczna do 30 osób Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia