Akredytacje: Rejestr Instytucji Szkoleniowych WUP Katowice

Oferta Szkoły Komputerowej Impuls od 1996 roku znajduje się w bazie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Baza danych dotyczy instytucji szkolących i kierunków szkoleń realizowanych w naszym województwie. Ponadto Szkoła Komputerowa Impuls znajduje się na liście Instytucji wytypowanych do realizacji szkoleń zawodowych osób bezrobotnych co daje kursantom możliwość skorzystania z dofinansowania szkoleń przez urząd pracy. Współpraca placówki z urzędami pracy podlega stałej ocenie i weryfikacji.

Nr wpisu do RIS 2.24/00173/2010
http://old.wup-katowice.pl/ris/ris-woj-sl/ris_2010