Testowanie on-line na platformie edukacyjnej Moodle

Kurs doskonalący dla nauczycieli wszystkich przedmiotów oraz dla osób zajmujących się w swojej pracy przeprowadzaniem testów. Wymagana znajomość użytkowania komputera i podstawowych technik informatycznych.
Zakres tematyczny: konstruowanie testu sprawdzającego, przeprowadzanie testu online, analiza wyników testowania.
Cel kursu: Nabycie umiejętności realizacji pomiaru dydaktycznego w formie testów na e-learningowej platformie edukacyjnej Moodle. Konstruowanie i weryfikacja pytań testowych typu: wielokrotny wybór, prawda/fałsz, krótka odpowiedź, obliczeniowe, numeryczne, dopasuj odpowiedź.
Korzyści: Testy on-line to:

  • dzięki automatyzacji sprawdzania - ogromna oszczędność czasu,
  • wymierna oszczędność papieru i toneru,
  • poznanie narzędzi do poprawy efektywności nauczania - innowacje pedagogiczne,
  • elektroniczna dokumentacja przeprowadzonych testów.

Aktualnie trwają zapisy
Cena za osobę: od 400 zł (cena obejmuje warsztaty komputerowe, materiały szkoleniowe, firmy instruktażowe,lunch, zaświadczenie ukończenia szkolenia) W cenie kursu 6-miesięczny dostęp do platformy Moodle Informacje organizacyjne: tel. (32) 238 24 39, (32) 238 27 20