Praca w zespole

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu metod pracy zespołowej i korzyści z niej wynikających, nabycie umiejętności jasnego konstruowania celów zespołu, stosowania odpowiedniej komunikacji oraz umiejętności radzenia sobie z konfliktem.

Liczba godzin szkolenia:

16

Sposób sprawdzenia umiejętności nabytych w czasie trwania kursu:

Po zakończeniu kursu i przeprowadzonym egzaminie wystawiamy zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru z Rozp. MEN. Nie podlega klasyfikacji końcowej uczestnik, którego nieusprawiedliwione nieobecności przekroczą 20% godzin kursu.

Warunki prowadzenia szkolenia:

Szkolenia odbywają się w pełni wyposażonych, klimatyzowanych salach o przyjemnej estetyce wnętrz i nowoczesnym wyposażeniu. Sala wykładowa – wyposażona w projektor multimedialny, łącze internetowe, tablica flipchart, tablica biała, wideoodtwarzacz z podłączeniem do projektora multimedialnego oraz TV LCD 55 cali (wentylacja, klimatyzacja).

Cena szkolenia:

od 430 zł. za osobę

Program szkolenia:

  1. Budowanie zespołu (ustalenie i definiowanie celów, podniesienie nastawienia zespołu na współną realizację celów, integracja zespołu)
  2. Relacje w zespole (komunikacja, asertywność, umiejętność rozwiązywania konfliktów)
  3. Identyfikacja pracownika z firmą (odpowiedzialność, radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym)