ISO 9001:2015 – Przygotowanie do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością

ISOSzkolenie przeznaczone jest dla osób zaangażowanych w planowanie, wdrażanie i nadzorowanie Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie, zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności skutecznego wdrożenie standardów ISO w firmie. Szkolenie przybliży  istotę wymagań normy ISO 9001:2015, pozwoli na umiejętne planowania i zarządzanie procesami oraz na zaprojektowanie dokumentacji systemowej. 

Ramowy program szkolenia - 60 godzin dydaktycznych

 1. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Jakością
 2. Podejście procesowe w organizacji
 3. Systemowe podejście do ryzyka i szans w Systemie Zarządzania Jakością
 4. Dokumentacja SZJ wg normy ISO 9001:2015
 5. Praktyczne sposoby dokumentowania SZJ
 6. Planowanie zmian w SZJ oraz zarządzanie zmianą
 7. Zarzadzanie wiedzą jako element techniki dzielenia się wiedzą w zakresie zarządzania jakością organizacji
 8. Procesy zlecone Podwykonawcom - nadzór nad podwykonawcami oraz procesami podzleconymi
 9. Jakość usługi - niezgodności w SZJ i działania korygujące
 10. Działania doskonalące wdrożonego SZJ w organizacji
 11. Audyt wewnętrzny jako narzędzie do oceny skuteczności procesu
 12. Badanie zadowolenia klienta
 13. Przegląd zarządzania celem oceny przyjętych kierunków zarządzania

Po zakończeniu szkolenia i przeprowadzonym egzaminie wystawiamy zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru z Rozp. MEN.

Zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia oferty cenowej: tel: 32 2382720; 32 2382439 w dni robocze w godz. 9:00 - 15:00, lub poprzez Formularz kontaktowy.