Projektuję i pracuję! na finiszu

Projekt POWR

Realizacja projektu "Projektuję i pracuję!" wkracza w ostatnią fazę. Rekrutacja 51 uczestników projektu została zakończona, kursy AutoCAD i egzaminy Autodesk Certified User dobiegają końca, 3-miesięczne staże odbywa aktualnie12 absolwentów uczelni technicznych. Planowany termin zakończenia projektu 31.03.2019r.

Dziękujemy za wsparcie naszego projektu i pomoc przy rekrutacji władzom dziekańskim wydziałów Politechniki Śląskiej: Inżynieria Środowiska i Energetyki, Górnictwo i Geologia, Elektryczny, Inżynieria Biomedyczna i Architektura  oraz PUP Gliwice, PUP Mikołów, PUP Tychy, Biuru Karier Studenckich Politechniki Śląskiej, Biuru ds. Osób Niepełnosprawnych.

III etap rekrutacji do projektu „Projektuję i pracuję!"

PROJEKT1 czerwca 2018r. rozpoczynamy III etap rekrutacji projektu „Projektuję i pracuję!"

Korzyści z przystąpienia do projektu:

1. bezpłatne kursy obsługi oprogramowania producenta Autodesk lub pokrewnych systemów CAD/CAM/CAE,
2. certyfikowany egzamin Autodesk,
3. zespół specjalistów znających śląski rynek pracy: doradcy, pośrednicy pracy, inżynierowie specjaliści w zawodach,
4. min. 3 miesięczny płatny staż na stanowisku pracy, na którym wykorzystywane jest oprogramowanie do komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania lub symulacji,
5. stypendia szkoleniowe i stażowe,
6. oferty pracy renomowanych pracodawców z woj. śląskiego
7. zwrot kosztów dojazdu na staż i szkolenie,
8. ubezpieczenie ZUS od dnia podpisania umowy o przystąpieniu do projektu.

II etap rekrutacji do projektu „Projektuję i pracuję!"

PROJEKT1 lutego 2018r. rozpoczynamy II etap rekrutacji projektu „Projektuję i pracuję!"

Korzyści z przystąpienia do projektu:

1. bezpłatne kursy obsługi oprogramowania producenta Autodesk lub pokrewnych systemów CAD/CAM/CAE,
2. certyfikowany egzamin Autodesk,
3. zespół specjalistów znających śląski rynek pracy: doradzcy, pośrednicy pracy, inżynierowie specjaliści w zawodach,
4. min. 3 miesięczny płatny staż na stanowisku pracy, na którym wykorzystywane jest oprogramowanie do komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania lub symulacji,
5. stypendia szkoleniowe i stażowe,
6. oferty pracy renomowanych pracodawców z woj. śląskiego
7. zwrot kosztów dojazdu na staż i szkolenie,
8. ubezpieczenie ZUS od dnia podpisania umowy o przystąpieniu do projektu.

Obsługa rejestracji medycznej

REJESTRATORKANowe szkolenie w naszej ofercie przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z organizacją recepcji i zarządzaniem sekretariatem, zasadami przyjmowania zgłoszeń pacjentów oraz umawianiem terminów świadczeń usług zdrowotnych, przyjmowaniem i ochroną materiału biologicznego i wydawaniem wyników badań. Ponadto uczestnik szkolenia pozna kulturę i etykę w zawodzie recepcjonistki medycznej, nauczy się budowania profesjonalnych relacji z pacjentem oraz lekarzem a także obsługi urządzeń biurowych, portali i programów specjalistycznych a także elementów sprawozdawczości w finansowaniu świadczeń zdrowotnych.

Strony

Subscribe to Szkoła Komputerowa Impuls RSS