Administrowanie i zarządzanie siecią komputerową

LINUX

W maju 2016 r. został opracowny szczegółowy program kursu przygotowujący do pracy na stanowisku Administratora sieci Linux. Program zawiera 86 godzin dydaktycznych i składa się z następujących modułów:

System operacyjny Linux DEBIAN 8. Instalacja, środowisko aplikacyjne

Projektuję i pracuję

AUTOCAD

Ubiegamy się o otrzymanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pt. "Projektuję i pracuję". Projekt kierujemy do NIEPRACUJĄCYCH tegorocznych lub przyszłorocznych absolwentów, studentów niestacjonarnych, absolwentów uczelni technicznych, którzy w latach 2017/2018 poszukiwać będą zatrudnienia. Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety, która posłuży do rzetelnego opracowania projektu skierowanego do osób poszukujących pracy w wieku do 29 lat.

Ankieta jest badaniem potrzeb w zakresie zainteresowania szkoleniami i Certyfikatami Autodesk, stażami zawodowego oraz zatrudnieniem na potrzeby unijnego projektu szkoleniowego. Ankieta jest dostępna do 25 maja 2016r. - kliknij ANKIETA.

Excel - zapisy na kurs

EXCELSzkolenia z zakresu MS Excel
Cel kursu: Sprawne obsługiwanie programu, nabycie umiejętności stworzenia cyklicznych zestawień obliczeniowych, atrakcyjnych i przejrzystych raportów i analiz dot. np. marży, obliczeń vat, sprzedaży. Tworzenie połączeń pomiędzy arkuszami i skoroszytami oraz wielokrotne wykorzystywanie danych, tworzenie tabeli oraz wykresów, pozwalających na czytelne i atrakcyjne przedstawienie danych w arkuszu.
Opis kursu: zajęcia stacjonarne w grupach 8 osobowych, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Kurs rozszerzony o materiały i ćwiczenia na platformie e-learningowej naszej Szkoły oraz materiały drukowane Skrypty Szkoły Komputerowej Impuls.
Lokalizacja: Gliwice, ul. Piramowicza 2/1
Terminy zajęć: poziom podstawowy III/2016; poziom średniozaawansowany IV/2016; poziom zaawansowany V/2016
Cena kursu:

Zapisy na kurs dla pracowników służby zdrowia

W celu zapisania się na kurs Wprowadzenie do elektronicznych systemów medycznych dla pracowników służby zdrowia prosimy o kliknięcie w napis ZAPISY i wypełnienie formularza. Zapisy trwają da 31.12.2015r.

Strony

Subscribe to Szkoła Komputerowa Impuls RSS