Edycja i formatowanie tekstu w MSOffice: WORD – podstawy

Poziom podstawowy

Twoje umiejętności po skończonym kursie:

Kurs zapewnia słuchaczom umiejętność biegłego posługiwania się edytorem tekstu.

Nabyte umiejętności pozwalają na sporządzanie profesjonalnych pism, listów, tworzenia firmówek. Wzbogacanie pism danymi zebranymi w czytelnych tabelach oraz stosowanie przyjętych zasad w profesjonalnych pismach wpłynie na dużo łatwiejszą i szybszą pracę.

Koszt kursu (w przeliczeniu na jednego uczestnika): 240,00 zł Materiały dydaktyczne i sprzęt wykorzystywany podczas zajęć:

Zestawy ćwiczeń, testów, prezentacje komputerowe i materiały pomocnicze do wykładów Szkoły Komputerowej “IMPULS”.

Sposób sprawdzenia umiejętności nabytych w czasie trwania kursu:

 

Po zakończeniu kursu i przeprowadzonym egzaminie wystawiamy zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru z Rozp. MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. § 18 ust. 2 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017r. poz. 1632).

 

Program ramowy kursu (12 godziny)

 1. Budowa okna programu
  1. elementy okna programu właściwe dla programów typu Edytor
  2. obsługa myszą i klawiaturą menu programu
 2. Otwieranie i zachowywanie dokumentu
  1. otwieranie jednego i kilku dokumentów jednocześnie
  2. zachowywanie dokumentu standardowo (format doc)
 3. Zasady poprawnej edycji dokumentu
  1. zasady prawidłowej edycji dokumentu, poprawianie pisowni
  2. kopiowanie, usuwanie i przenoszenie fragmentów tekstu w dokumencie
 4. Formatowanie dokumentu
  1. formatowanie znaków: rodzaje, rozmiary i style czcionki
  2. formatowanie akapitów: wyrównywanie, odstępy między wierszami
  3. formatowanie strony w zakresie: ustawianie marginesów i orientacji papieru
 5. Tworzenie tabel
 6. Drukowanie dokumentu
  1. przeglądanie dokumentu przed wydrukiem
  2. wybieranie drukarki
  3. ustalenie parametrów, opcji i właściwości wydruku
 7. Ćwiczenia w projektowaniu typowych dokumentów
 8. Egzamin