java

Dla inżynierów: Programowanie w języku Java

Twoje umiejętności po skończonym kursie: Po ukończeniu kursu będziesz potrafił dać odpowiedzi na takie pytania jak: Czy obliczenia rzeczywiste są dokładne? Jak duże liczby można przetwarzać w programie Java? Jakie kody ASCII mają litery? Jak wczytać dane z klawiatury? Czym się różnią dane binarne od tekstowych? Jakie w Javie mamy pętle i czym się różnią? Ile wynosi suma szeregu 1+...+10? Dlaczego jest tak dużo klas związanych z wejściem/wyjściem? Czy w Javie są wskaźniki i pamięć dynamiczna? Jak działają typy referencyjne? Dlaczego moje przyciski nic nie robią? Kto to jest słuchacz w Javie? Czy pole tekstowe generuje jakieś zdarzenia? Jak rozmieścić kontrolki na ekranie? Czy łatwiej napisać program od nowa czy poskładać z napisanych wcześniej kawałków? Po co są komentarze i styl programowania? Koszt kursu (w przeliczeniu na jednego uczestnika): zadaj pytanie... Materiały dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć: Zestawy ćwiczeń, testów, prezentacje komputerowe i materiały pomocnicze do wykładów Szkoły Komputerowej IMPULS.

Programowanie w języku Java

Od 25.02.2013 r. trwa w Szkole Komputerowej Impuls kurs Programowania w języku Java. Kurs trwa 3 tygodnie i obejmuje 30 godzin. Realizowane tematy szkolenia to:

  • Wprowadzenie do techniki Java
  • Podstawy składni języka Java
  • Koncepcja programowania obiektowego
  • Obsługa standardowych oraz własnych błędów i wyjątków
  • Obsługa operacji wejścia/wyjścia
  • Zasady tworzenia aplikacji z interfejsem graficznym

Kurs daje solidne podstawy języka Java a po jego skończeniu możliwość aplikowania na stanowisko programisty.

Podczas pierwszego tygodnia zajęć uczestnicy kursu znaleźli między innymi odpowiedzi na takie pytania jak: Czy obliczenia rzeczywiste są dokładne? Jak duże liczby można przetwarzać w programie Java? Jakie kody ASCII mają litery? Jak wczytać dane z klawiatury? Czym się różnią dane binarne od tekstowych? Jakie w Javie mamy pętle i czym sie różnią?

Subscribe to RSS - java