Obsługa programu Płatnik

Twoje umiejętności po skończonym kursie:

Umiejętność zainstalowania i przygotowania stanowiska oraz firmy do pracy z programem Płatnik.

Biegła obsługa programu Płatnik przy wypełnianiu i wysyłce deklaracji. Wykorzystanie internetu i umiejętność obsługi programu pocztowego.

Koszt kursu (w przeliczeniu na jednego uczestnika): 240,00 zł Materiały dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć:

Zestawy ćwiczeń, testów, prezentacje komputerowe i materiały pomocnicze do wykładów Szkoły Komputerowej “IMPULS”.

Dodatkowo:

 1. Podłączenie firmy do internetu.
 2. Bezpłatne konta pocztowe.
 3. Pośrednictwo w uzyskaniu cyfrowych certyfikatów w ZUS.

Sposób sprawdzenia umiejętności nabytych w czasie trwania kursu: Po zakończeniu kursu i przeprowadzonym egzaminie wystawiamy zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru z Rozp. MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. § 18 ust. 2 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017r. poz. 1632).

Program ramowy kursu (8 godzin)

 1. Wprowadzenie do internetu
  1. przeglądarki stron www
  2. wyszukiwanie informacji w internecie
 2. Poczta elektroniczna
  1. ćwiczenia z konfigurowania programu pocztowego
  2. elementy składowe programu do obsługi poczty
  3. wysyłanie wiadomości
  4. odbieranie wiadomości
 3. Podmioty uczestniczące w elektronicznej wymianie dokumentów
  1. warunki przystąpienia przez płatnika do elektronicznej wymiany dokumentów
 4. Instalacja programu "płatnik - przekaz elektroniczny"
  1. ustawianie parametrów pracy programu "płatnik - przekaz elektroniczny"
 5. Tworzenie wiadomości w programie "płatnik - przekaz elektroniczny"
  1. procedura wystąpienia do centrum certyfikacji o certyfikat klucza publicznego
  2. tworzenie dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych dla potrzeb teletransmisji
  3. tworzenie plików kolekcji elektronicznych dokumentów ubezpieczeniowych (kedu)
  4. wysyłanie plików kedu
  5. pobieranie potwierdzenia wysłania kedu
 6. Definicje pojęć i skrótów
 7. Egzamin