Dla inżynierów: Programowanie w języku C++

Twoje umiejętności po skończonym kursie: Po ukończeniu kursu będziesz potrafił dać odpowiedzi na takie pytania jak: Co było pierwsze: C++ czy Java skoro są tak podobne? Jak gospodaruje pamięcią C++, a jak Java? Mieć do dyspozycji wskaźniki to dobrze czy źle? Jak korzystać z bibliotek standardowych? Czy zawsze się pisze: include "stdafx.h" i using namespace std;? Jak się operuje na ciągach znaków w C a jak w C++? Czy vector<> jest wygodniejszy niż zwykła tablica? Kurs jest przeznaczony dla osób, które nie znają podstaw programowania i chcą zapoznać się z językiem C++. Koszt kursu (w przeliczeniu na jednego uczestnika): zadaj pytanie... Materiały dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć: Zestawy ćwiczeń, testów, prezentacje komputerowe i materiały pomocnicze do wykładów Szkoły Komputerowej IMPULS. Kurs jest wspomagany zadaniami do samodzielnego wykonania na platformie e-learningowej Szkoły Komputerowej IMPULS. Sposób sprawdzenia umiejętności nabytych w czasie trwania kursu: Po zakończeniu kursu i przeprowadzonym egzaminie wystawiamy zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru z Rozp. MEN.

Program ramowy kursu (20 godzin)

 1. Środowisko pracy programisty
 2. Podstawy języka C++, różnice C/C++
 3. Biblioteki standardowe
 4. Programowanie proceduralne w C++. Funkcje, parametry
 5. Programowanie obiektowe w C++.Static, const, itp.
 6. Polimorfizm, virtualność, klasy abstrakcyjne, interface.
 7. Rzutowanie typów, RTTI
 8. Obsługa sytuacji wyjątkowych
 9. Biblioteka wejścia-wyjścia
 10. Wprowadzenie do programowania uogólnionego i metaprogramowania
 11. Styl kodowania i wskazówki programistyczne