Kurs instalacji systemu Linux

Umiejętności wymagane przed rozpoczęciem kursu:

Umiejętności posługiwania się komputerem i internetem na poziomie średniozaawansowanym.

Materiały dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć:

Pliki instalacyjne wybranej dystrybucji linuksa: Debian, SuSe, CentOS, Fedora, Ubuntu. Materiały on-line na platformie edukacyjnej Szkoły.

Umiejętności nabyte w czasie trwania kursu:

Instalacja upgradów oprogramowania systemowego i użytkowego. Obsługa systemu (kopiowanie plików, nagrywanie danych na nośniki CD, DVD, zarządzanie środowiskiem użytkownika) Nie stracisz żadnych danych na swoim komputerze, ponieważ pokażemy ci jak zainstalować Linuksa obok twojego starego systemu Windows.

Cena za osobę:

szkolenie grupowe - od 200 zł.

szkolenie indywidualne - od 1000 zł.

Program ramowy kursu:

Trenerem kursu jest starszy wykładowca Instytutu Informatyki Politechniki Śląskiej, posiadający certyfikat RHCT - Red Hat Enterprise Linux 5.

L.P. Tematyka Ilość godzin
1 Instalacja systemu Linux (instalacja wielosystemowa na jednym dysku z możliwością wyboru uruchamianego systemu, menadżery pakietów i repozytoria) 2
2 Użytkowanie systemu (zarządzanie danymi i aplikacjami) 2
  RAZEM GODZIN 4