Dla osób bezrobotnych: Telemarketer - pracownik call center

Kurs opracowano na podstawie KRAJOWEGO SYSTEMU SZKOLENIA ZAWODOWEGO (MGPiPS Departament Rynku Pracy).
Telemarketer - pracownik call center zajmuje się pozyskiwaniem i obsługą klientów, badaniem ich potrzeb oraz sprzedażą produktów i usług za pośrednictwem telefonu, Internetu. Do zadań telemarketera należy tworzenie baz danych klientów i ich aktualizacja. Osoba taka dzwoni do innych firm lub osób prywatnych, wybranych według określonych kryteriów. W trakcie rozmowy prezentuje produkt bądź usługę, sonduje rozmówców, zachęca do zakupu, stara się rozwiązywać problemy klienta. Często telemarketer jest również odpowiedzialny za zbieranie zamówień i koordynowanie procesu dostawy.

Umiejętności po skończonym kursie:

Niniejszy program zakłada, że uczestnik szkolenia będzie potrafił: prowadzić rozmowę handlową przez telefon, dokonywać prezentacji produktu, przeprowadzać negocjacje, świadomie wpływać na brzmienie swojego głosu, zapobiegać wypaleniu zawodowemu, pracować w programie komputerowym do obsługi call center, na 10-dniowej praktyce zawodowej pozna realia pracy w call center.

Przygotowuje do zawodu:

Oferowany program szkolenia przygotowuje do pracy w zawodzie: 341504.01 3 Telemarketer - sprzedający produkty bądź usługi. 341504.02 3 Telemarketer - umawiający potencjalnego klienta na spotkanie z agentem, doradcą handlowym. 341504.03 3 Telemarketer obsługi posprzedażowej albo pomocy technicznej. 341504.04 3 Telemarketer - prowadzący badania konsumenckie. 341504.05 3 Telemarketer - udzielający informacji i przyjmujący zlecenia.

Zakres pracy:

Tworzenie bazy telefonicznej klientów z uwzględnieniem cech adresata. Przekazywanie klientowi telefonicznie informacji o produkcie bądź usłudze firmy, którą telemarketer reprezentuje. Umawianie klienta z agentem oferującym określony produkt albo usługę. Identyfikowanie potrzeb klienta i wyboru oferty. Współpraca z działem marketingu firmy w zakresie dostarczania list potencjalnych klientów z ich nazwiskami i kontaktami. Rozwiązywanie problemów klienta (tzw. help desk). Sprzedaż produktów bądź usług.

Czas trwania szkolenia – 4-5 tygodni

Wymagania wstępne:

Do szkolenia mogą przystąpić osoby, które posiadają wykształcenie średnie, umiejętność poprawnego wysławiania się, umiejętnoś słuchania ze zrozumieniem.

Program ramowy kursu:

Sposób sprawdzenia umiejętności nabytych w czasie trwania kursu: Po zakończeniu kursu i przeprowadzonym egzaminie wystawiamy zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru z Rozp. MEN. Warunki prowadzenia szkolenia:Szkolenia odbywają się w nowo otwartej lokalizacji w pełni wyposażonych, klimatyzowanych salach o przyjemnej estetyce wnętrz i nowoczesnym wyposażeniu. Sala wykładowa – wyposażona w projektor multimedialny, łącze internetowe, tablica flipchart, tablica biała, wideoodtwarzacz z podłączeniem do projektora multimedialnego. Sala komputerowa – 20 stanowisk w pracowni terminalowej, system przesyłu obrazu ze stanowiska nauczyciela na stanowiska słuchaczy. W trakcie kursu zapewniamy obiady i przerwy kawowe.

L.P. Przedmioty nauczania Ilość godzin
1 Podstawy obsługi komputera i baz danych 10
2 Szkolenie z zakresu specjalistycznych aplikacji używanych w telemarketingu 8
3 Psychologiczne podstawy telemarketingu 4
4 Prowadzenie rozmowy handlowej przez telefon 16
5 Skuteczne negocjacje handlowe 16
6 Warsztaty z dykcji i emisji głosu 14
7 Warsztaty radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym 8
8 Podstawy prawne z zakresu ochrony danych osobowych i ochrony praw konsumenta 3
9 Wstępne szkolenie BHP (instruktaż wstępny) 3
10 Praktyka zawodowa na stanowisku telemarketera 80
  RAZEM GODZIN 162