Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW

Umiejętności po skończonym kursie:

W ramach kursu uczestnik nabywa umiejętności pracy z programami graficznymi: tworzenia napisów i rysunków, przekształcania obiektów, pracy na warstwach i dodawania efektów, optymalizowania grafiki do wydruków i do publikacji na stronach www. Nabywa umiejętności profesjonalnej obróbki zdjęć oraz przygotowania zdjęć do publikacji na stronach www. Uczestnik nabywa umiejętności tworzenia dynamicznych stron www w języku HTML/XHTML i przy użyciu stylów CSS, programowania skryptów w języku PHP, tworzenia grafiki animowanej. Poznaje projektowanie stron www przy użyciu generatorów CMS.

Wykaz literatury i materiały dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć:

„Usługi w sieciach informatycznych” wyd. Mikom, Warszawa 2006, Adam Wojciechowski “ABC tworzenia stron WWW” wyd. Helion, Bartosz Danowski “Strategie Marketingowe w Internecie” wyd. Studio Emka, Tom Vassos „Informatyka dla szkół” wyd. Helion Stanisław Jachimek Pomoc techniczna programu CorelDRAW Corel Draw v.13 wyd. Helion, http://corel.wodip.opole.pl, http://www.webinside.pl Materiały, prezentacje, testy opracowane przez wykładowców Szkoły na potrzeby kursu.

Wymagania wstępne dla uczestników

Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, studia wyższe zawodowe, studia magisterskie

Sposób sprawdzenia umiejętności nabytych w czasie trwania kursu:

Po zakończeniu kursu i przeprowadzonym egzaminie wystawiamy zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru z Rozp. MEN. Nie podlega klasyfikacji końcowej uczestnik, którego nieusprawiedliwione nieobecności przekroczą 25% godzin kursu.

Warunki prowadzenia szkolenia:

Szkolenia odbywają się w nowo otwartej lokalizacji w pełni wyposażonych, klimatyzowanych salach o przyjemnej estetyce wnętrz i nowoczesnym wyposażeniu. Sala wykładowa – wyposażona w projektor multimedialny, łącze internetowe, tablica flipchart, tablica biała, wideoodtwarzacz z podłączeniem do projektora multimedialnego (wentylacja, klimatyzacja)Sala komputerowa – 20 stanowisk w pracowni terminalowej wyposażonej w serwer Windows 2003, serwer Linux, łącze internetowe, serwer www, serwer pocztowy, system przesyłu obrazu ze stanowiska nauczyciela na stanowiska słuchaczy (wentylacja, klimatyzacja)

Program ramowy kursu:

L.P. Przedmioty nauczania Liczba godzin
1 Podstawy projektowania graficznego 16
2 Multimedialne techniki komputerowe 16
3 Fotografia cyfrowa 16
4 Grafika rastrowa-program Photoshop 20
5 Grafika rastrowa-program GIMP 12
6 Grafika wektorowa -program CorelDraw 30
7 Język HTML/XHTML 24
8 Kaskadowe arkusze stylów CSS 10
9 Programowanie aplikacji WEB w PHP 18
10 Generatory stron CMS 20
11 Grafika animowana 20
12 Egzamin 2
  RAZEM GODZIN 204