Projekt szkoleniowy dla pracowników służby zdrowia oraz uczniów i studentów szkół medycznych - badanie ankietowe

Szanowni Państwo,

Szkoła Komputerowa Impuls ubiega się o otrzymanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizacje projektu szkoleniowego dla pracowników służby zdrowia oraz uczniów i studentów szkół medycznych. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poświęcenie 3 minut i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety, której wyniki posłużą nam do rzetelnego opracowania projektu unijnego. W razie otrzymanie dofinansowania na realizację projektu, Szkoła Komputerowa Impuls w pierwszej kolejności poinformuje osoby biorące udział w badaniu o możliwości skorzystania z bezpłatnych szkoleń.

Ankieta