Adobe Illustrator

Twoje umiejętności po skończonym kursie: W ramach kursu poznają Państwo możliwości programu Illustrator do tworzenia i edycji grafiki wektorowej.

Koszt kursu (w przeliczeniu na jednego uczestnika): od 670 zł.

Materiały dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć: Zestawy ćwiczeń, testów, prezentacje komputerowe i materiały pomocnicze do wykładów Szkoły Komputerowej “IMPULS”. Kurs jest wspomagany zadaniami do samodzielnego wykonania na platformie e-learningowej Szkoły Komputerowej “IMPULS”.

Sposób sprawdzenia umiejętności nabytych w czasie trwania kursu: Po zakończeniu kursu i przeprowadzonym egzaminie wystawiamy zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru z Rozp. MEN.

 

 

Program kursu indywidualnego (10 godzin) / Program kursu grupowego(20 godzin)

 1. Praca z warstwami

 • Wyświetlanie panelu Warstwy

 • Opcje warstw i podwarstw

 • Tworzenie warstwy

 • Przenoszenie obiektu na inną warstwę

 • Konsolidacja warstw i grup

 • Odszukiwanie elementu w panelu Warstwy

 1. Kolory

 • Próbnik kolorów

 • Używanie bibliotek próbek

 • Otwieranie biblioteki próbek

 • Tworzenie biblioteki próbek

 • Edycja biblioteki próbek

 • Przenoszenie próbek z biblioteki próbek do panelu Próbki

 1. Efekty

 • Zastosowanie efektu

 • Informacje o efektach rastrowych

 • Modyfikowanie lub usuwanie efektu

 • Wybrane efekty

 1. Podstawy DTP (przygotowania do druku)

 • Drukowanie kompozytu

 • Zastrzeganie druku kompozycji

 • Opcje w oknie dialogowym Drukuj

 • Zmiana położenia kompozycji na stronie

 • Drukowanie wielu obszarów roboczych

 • Automatyczne obracanie obszarów roboczych na potrzeby drukowania

 • Nadruk (overprint)